Katz – zkHack Nov23

Katz – zkHack Nov23

Katz offers an enhanced level of anonymity for voters, allowing them to cast their ballots for their preferred candidates. By leveraging recursive proofs with o1js and incorporating Mina to finalize election results on-chain, Katz ensures that individual votes remain private from the public eye, while making overall election outcomes accessible to all.

Acknowledgments:
The project is built upon example code sourced from the documentation of Mina and o1js, available here.

Furthermore, the code housed in the directory contracts/src/voting/ is adapted from Florian’s work at O1Labs, found here. Adjustments have been made to suit a distinct use case, introducing a modified data structure to monitor candidates, deviating from the original proposal-centric implementation in Florian’s repository.

This project took shape during ZK Hack Istanbul 2023. The development team expresses appreciation to O1Labs for their valuable assistance during the hackathon, addressing various queries and challenges as they arose.

Top Projects Prize Winner – ZK Hack Istanbul

Github: https://github.com/madztheo/zk-voting-web-app
Website https://zk-voting-web-app.vercel.app/

zkok-id: zkok105 Categories: , Tags: , ,

Türkçe

Katz, tercih ettikleri adaylar için oy kullanan seçmenlere artırılmış bir anonimlik seviyesi sunar. O1js ile recursive kanıtları kullanarak ve Mina’yı on-chain seçim sonuçlarını nihai hale getirmek için entegre ederek, Katz bireysel oyların genel halkın gözünden gizli kalmasını sağlarken genel seçim sonuçlarının herkese erişilebilir olmasını sağlar. Teşekkürler: Proje, burada bulunan Mina ve o1js belgelerinden örnek kodlara dayanmaktadır. Ayrıca, contracts/src/voting/ dizininde bulunan kodlar, Florian’ın O1Labs’teki çalışmasından uyarlanmıştır ve burada bulunabilir. Florian’ın deposundaki öneri odaklı uygulamadan farklılaşarak, farklı bir kullanım durumuna uygun olarak adayları izlemek için değiştirilmiş bir veri yapısı tanıtılmıştır. Bu proje, ZK Hack Istanbul 2023 sırasında şekillendi. Geliştirme ekibi, hackathon sırasında ortaya çıkan çeşitli soruları ve zorlukları ele alırken O1Labs’a sundukları değerli yardım için teşekkürlerini sunar. ZK Hack Istanbul’da En İyi Projeler Ödülü sahibi oldu.

Featured zkApps
MAC!
Katz
Anomix
Social Cap
zkLocus
Protokit
Pado
Wordle
zkFusion
zKeeper
Scroll to Top