Social Cap

Social Cap

At the core of Social Cap lies a community-based attestation protocol that facilitates easy self-validation and issuance of credentials through a transparent and repeatable process, all while safeguarding privacy and confidentiality. Utilizing social proof, validator anonymity, random selection, secret voting, self-auditing, and adherence to community rules, the protocol ensures that the validation process remains fair, unbiased, and reliable. Social Cap has been conceptualized as a community-driven platform, allowing each community to define its own claim types, set credential prices, establish validation rules, and design badges. This design makes the protocol highly flexible, capable of being tailored to suit a diverse array of use cases. The operational process involves:

• Joining a Community: Users experience easy onboarding with no wallet requirements.
• Starting a Claim: Users initiate a credential claim, providing evidence and awaiting validation and issuance.
• Minting Credential: The platform supports multi-chain credential minting, enhancing versatility and accessibility.

Update Mar24: New updates planned as part of zkIgnite cohort 3, click here to view >

Website: https://my.socialcap.app/signup
zkInite proposal page
Github: Social Cap Github Repo
Discord Channel Invite: https://discord.com/invite/FdgGxX6adB
Developed by Mario Zito (discord mario_zit0#0206), Leandro Manzanal (discord _manza_) and the Social Cap Team

zkok-id: zkok109 Categories: , , Tags: ,

Türkçe

Socialcap’ın temelinde, gizlilik ve gizlilik gerekliliklerini korurken kolay öz-dogrulama ve kimlik bilgilerinin şeffaf ve tekrarlanabilir bir süreçle verilmesini sağlayan topluluk tabanlı bir doğrulama protokolü bulunuyor. Sosyal kanıt, doğrulayıcı anonimliği, rastgele seçim, gizli oy, öz-denetim ve topluluk kurallarına uyumu kullanarak, protokolün doğrulama sürecinin adil, önyargısız ve güvenilir kalmasını sağlar. Socialcap, her topluluğun kendi iddia türlerini tanımlamasına, kimlik bilgisi fiyatlarını belirlemesine, doğrulama kurallarını belirlemesine ve rozetleri tasarlamasına olanak tanıyan bir topluluk odaklı bir platform olarak kavramsallaştırılmıştır. Bu tasarım, protokolü son derece esnek hale getirir ve çeşitli kullanım durumlarına uyacak şekilde özelleştirilebilir hale getirir. Operasyonel süreç şunları içerir:

• Bir Topluluğa Katılma: Kullanıcılar cüzdan gereksinimleri olmadan kolay bir şekilde kaydolurlar.
• Bir Talep Başlatma: Kullanıcılar, doğrulama ve verilmesini bekledikleri bir kimlik bilgisi talebi başlatırlar.
• Kimlik Bilgisi Oluşturma: Platform, çoklu zincir kimlik bilgisi oluşturmaya destek vererek çeşitliliği ve erişilebilirliği artırır.

Websitesi: https://my.socialcap.app/signup
zkInite öneri sayfası
Github: Social Cap Github Deposu
Discord Kanalı Davetiyesi: https://discord.com/invite/FdgGxX6adB
Mario Zito (mario_zit0#0206) ve Social Cap Ekibi tarafından geliştirilmiştir.

Featured zkApps
MAC!
Katz
Anomix
Social Cap
zkLocus
Protokit
Pado
Wordle
zkFusion
zKeeper
Scroll to Top