PADO

PADO

PADO is developing a decentralized credit protocol using the interactive ZK (IZK) technique and Mina zkApp toolkit. The goal is to establish a credit system for Web3 users that addresses the challenges of data authenticity, privacy, and real-world data integration. PADO utilizes state-of-the-art cryptography, including IZK and non-interactive ZK, to create a scalable credit protocol on the Mina ecosystem.

The solution involves a PADO-operated IZK node for data attestation, a user-controlled dApp integrated with zkApp for creating credit credentials (CCs) and proofs (CPs), and a comprehensive method outlined in a technical paper (https://eprint.iacr.org/2023/964.pdf). The architecture includes an overview of PADO’s role, the use of zkApp for privacy-related snark proofs, and a detailed workflow for data attestation, user-controlled dApp processing, and transaction verification on Mina.

Download a zip file of slides >

github.com/pado-labs
Xiang xie (Discord xiang7670) Fubiao Xia (Discord: Bigtreeman#2453), Yilin Yan (Discord KeRsv#2374), Fks Yuan.

 

zkok-id: zkok87 Categories: , , Tags: , , ,

Türkçe

PADO, etkileşimli ZK (IZK) tekniklerini ve Mina zkApp toolkit’i kullanarak merkezsiz bir kredi protokolü geliştiriyor. Web3 kullanıcıları için veri gerçekliği, gizlilik ve gerçek dünya veri entegrasyonu zorluklarını ele alan bir kredi sistemi oluşturmayı hedefliyor. PADO, IZK ve etkileşimsiz ZK dahil olmak üzere son teknoloji şifreleme yöntemlerini kullanarak Mina ekosistemi üzerinde ölçeklenebilir bir kredi protokolü oluşturuyor. Çözüm, veri belirleme için PADO tarafından işletilen IZK nodeunu, kredi referansları (CC’ler) ve kanıtlar (CP’ler) oluşturmak için zkApp ile entegre edilmiş kullanıcı tarafından kontrol edilen bir dApp’i ve bir teknik belgede ayrıntılı olarak açıklanan kapsamlı bir yöntemi içeriyor (https://eprint.iacr.org/2023/964.pdf).

Mimaride, PADO’nun rolünün genel bir bakışı, gizlilikle ilgili snark kanıtları için zkApp kullanımı ve veri belirleme, kullanıcı tarafından kontrol edilen dApp işleme ve Mina’da işlem doğrulama için ayrıntılı bir iş akışı yer alıyor. Sunum slaytlarını zip dosyası olarak indirin
github.com/pado-labs Xiang xie (Discord xiang7670) Fubiao Xia (Discord: Bigtreeman#2453), Yilin Yan (Discord KeRsv#2374), Fks Yuan.

Featured zkApps
MAC!
Katz
Anomix
Social Cap
zkLocus
Protokit
Pado
Wordle
zkFusion
zKeeper
Scroll to Top