zKeeper – EthGlobal Istanbul WIP zkApp

zKeeper – EthGlobal Istanbul WIP zkApp

zKeeper won first prize at the ETH Istanbul ’23 Mina Hackathon
This initiative employs Mina to deploy the Appchain Mixer, a ZK-rollup solution designed to enable confidential transactions while seamlessly integrating KYC/AML systems. By harnessing zero-knowledge proofs on the Mina platform, users can engage in secure and compliant transactions with heightened privacy features.

In the long term, our strategy involves constructing a cross-chain mixer that allows users to deposit in Mina and withdraw from Layer 2 solutions such as Starknet, Optimism, or others. This is achieved through the combined use of lambda-class/mina_bridge and storage proofs technology.

Technical Implementation:
o1js, leveraging its cryptographic capabilities, plays a crucial role in implementing zero-knowledge proofs to enhance privacy and security. The project’s frontend is built on Next.js, a React framework, ensuring a modular and efficient user interface. Protokit serves developers by facilitating the construction of zero-knowledge, interoperable, and privacy-preserving application chains.

Click here to visit the GitHub page >
Click here for more info >

Download zip file of slides >

 

zkok-id: zkok112 Categories: , Tags: , ,

Türkçe

zKeeper, ETH Istanbul ’23 Mina Hackathon’ında birinci oldu. Bu girişim, gizli işlemleri mümkün kılan ve KYC/AML sistemlerini sorunsuz entegre eden bir ZK-rollup çözümü olan Appchain Mixer’ı deploy etmek için Mina’yı kullanıyor. Mina platformunda sıfır bilgi kanıtlarını kullanarak, kullanıcılar artırılmış gizlilik özelliklerine sahip güvenli ve uyumlu işlemlerde bulunabilirler. Uzun vadede stratejimiz, kullanıcıların Mina’ya yatırım yapmasına ve Starknet, Optimism veya diğer katman 2 çözümlerinden para çekmesine izin veren bir cross-chain mixer oluşturmaktır. Bunun başarılması, lambda-class/mina_bridge ve depolama kanıtları teknolojisinin birleşik kullanımıyla gerçekleştirilir. Teknik Uygulama: Kriptografik yeteneklerini kullanarak sıfır bilgi kanıtlarını uygulamada gizliliği ve güvenliği artırmak için o1js önemli bir rol oynar. Projenin ön ucu, modüler ve verimli bir kullanıcı arayüzü sağlayan Next.js, bir React çerçevesi üzerine kurulmuştur. Protokit, geliştiricilere sıfır bilgi, uyumlu ve gizliliği koruyan uygulama zincirlerinin oluşturulmasını kolaylaştırarak hizmet veriyor.

Featured zkApps
MAC!
Katz
Anomix
Social Cap
zkLocus
Protokit
Pado
Wordle
zkFusion
zKeeper
Scroll to Top