zkCredential – ZK Verifiable Credentials

zkCredential – ZK Verifiable Credentials

Addressing the perennial issue of centralized data breaches, the proposal aims to minimize risk by building a protocol for zero-disclosure verifiable credentials. The approach involves proving user information both on-chain and off-chain using zero-knowledge (zk) methods. The solution introduces a machine-readable and zk-friendly credential format, along with a schema and logical query language for zero-disclosure.

The architecture includes a Mina smart contract flow, a verification process for zkApps, and an off-chain scenario with proof calculation. The goal is to create a comprehensive zkCredential ecosystem architecture, suitable for various use cases. The proposed solution stands out by allowing unified credential authentication across blockchain technologies, decentralized storage on networks like Ceramic, and compatibility with both zk-SNARK and zk-STARK.

A detailed specification for ZK Credentials is available on Github: https://www.craft.me/s/fP61xnwdZ9GZmg.

by Pavel Deshovov (discord:pvldshvv)  & Sergey Ukustov (discord:ukstv )

zkok-id: zkok88 Categories: , , , Tags: , , ,

Türkçe

Merkezi veri ihlallerinin sürekli sorununu ele alan bu öneri, sıfır açıklama gerektiren doğrulanabilir kimlik bilgileri için bir protokol oluşturmayı amaçlıyor. Yaklaşım, kullanıcı bilgilerini hem zincir üstünde hem de zincir dışında sıfır bilgi yöntemleri kullanarak kanıtlama üzerine kurulu. Çözüm, makine tarafından okunabilir ve sıfır açıklama için uygun bir kimlik belgesi formatı, sıfır açıklama için bir şema ve mantıksal sorgu dili sunuyor. Mimaride, Mina akıllı sözleşme akışı, zkApps için doğrulama süreci ve kanıt hesaplama ile zincir dışı bir senaryo yer alıyor. Hedef, çeşitli kullanım durumları için uygun olan kapsamlı bir sıfır açıklama kimlik belgesi ekosistemi mimarisi oluşturmak.

Önerilen çözüm, farklı blok zinciri teknolojilerinde birleşik kimlik doğrulamasına, Ceramic gibi ağlarda merkezi olmayan depolamaya ve hem zk-SNARK hem de zk-STARK ile uyumluluğa izin vermesiyle dikkat çekiyor. ZK Kimlik Belgeleri için detaylı bir özellik Github’da bulunabilir: https://www.craft.me/s/fP61xnwdZ9GZmg.

Pavel Deshovov (discord:pvldshvv) & Sergey Ukustov (discord:ukstv) tarafından.

Featured zkApps
MAC!
Katz
Anomix
Social Cap
zkLocus
Protokit
Pado
Wordle
zkFusion
zKeeper
Scroll to Top