Doot

Doot

Doot(दूत): Advancing the current oracle model to deliver reliable, verifiable, and SnarkyJS (o1js)-compatible data feeds to the Mina Ecosystem.

This proposal introduces the integration of the Oracle product ‘Doot(दूत)’ into the Mina Ecosystem, serving as a foundation for the next generation of zkFi (Zero-Knowledge Finance) protocols. By leveraging the existing Oracle model, the project aims to establish a verifiable source of truth, both on-chain and off-chain, enhanced by aggregated data feeds.

The objective is to overcome limitations faced by zkFi platforms, ensuring trustworthy and easily verifiable data feeds for users, whether on-chain with a signature or off-chain through a web interface.

This integration is designed to elevate zkFi protocols, providing increased efficiency, privacy, and functionality, simplifying the oracle integration process from hours to a mere 5-minute setup and ushering in a new era of decentralized finance with minimal disruption.

Github >

By Anuj Tanwar (Discord:br0wn_d3v)
@anuj_tnr

zkok-id: zkok85 Categories: , , , Tags: , , , , ,

Türkçe

Doot(दूत): Mevcut oracle modelini ilerleterek, Mina Ekosistemi’ne güvenilir, doğrulanabilir ve SnarkyJS (o1js) uyumlu veri beslemeleri sunmak.

Bu öneri, ‘Doot(दूत)’ adlı Oracle ürününün Mina Ekosistemi’ne entegrasyonunu tanıtıyor ve Zero-Knowledge Finance (zkFi) protokollerinin gelecek nesli için bir temel olarak hizmet ediyor. Var olan Oracle modelini kullanarak, proje hem on-chain hem de off-chain olarak doğrulanabilir bir doğruluk kaynağı oluşturmayı amaçlıyor ve bu, toplanmış veri beslemeleriyle güçlendiriliyor.

Hedef, zkFi platformlarının karşılaştığı sınırlamaları aşmak ve kullanıcılar için güvenilir ve kolayca doğrulanabilir veri beslemeleri sağlamak, imzalı bir şekilde on-chain veya web arayüzü aracılığıyla off-chain.

Bu entegrasyon, zkFi protokollerini yükseltmek için tasarlanmış olup, Oracle entegrasyon sürecini birkaç saatten sadece 5 dakikalık bir kurulum sürecine basitleştirerek artan verimlilik, gizlilik ve işlevsellik sunuyor; bu da merkeziyetsiz finansın yeni bir çağını minimal kesintiyle başlatıyor.

Github >

By Anuj Tanwar (Discord:br0wn_d3v)
@anuj_tnr

Featured zkApps
MAC!
Katz
Anomix
Social Cap
zkLocus
Protokit
Pado
Wordle
zkFusion
zKeeper
Scroll to Top