Proof of Social Impact – zkIgnite

Proof of Social Impact – zkIgnite

 
Social entrepreneurs looking to improve their impact measurement often struggle with the lack of standardization, data quality, and transparency in social impact data. However, a solution exists in the form of decentralized protocols that enable communities to reach legitimate consensus on the value and validity of local social impact. By adopting this innovative approach, social entrepreneurs can effectively measure and demonstrate their impact, attract more funding, and make a greater difference in the world. Individuals are encouraged to join the quest for better social impact data today.
 
The problem at hand, as outlined in the white paper available at https://go.onewe.tech/white_paper and the executive summary at https://go.onewe.tech/seed-jd, is that social entrepreneurs, among others known as Makers, collect and present various types of social impact data (SID) to showcase the effectiveness of their interventions and secure funding and support. This data can include quantitative information on the number of individuals reached or served by their interventions, such as access to education, healthcare, or clean water. Additionally, qualitative data capturing the experiences and perceptions of those impacted, environmental impact data, economic impact data, and social impact data are also collected.
 
However, the current state of SID faces several challenges. Firstly, there is a lack of standardization, with no universal reporting and assessment standard. As a result, Makers have to customize their SID for each supporting entity. Secondly, data quality and reliability pose significant concerns, as Makers may provide incomplete or misleading information, undermining the integrity of the data. Thirdly, the absence of regulations in the field of SID means that there are no penalties for those who provide false or misleading information.
 
Lastly, there is a lack of transparency in SID reporting, often excluding the community and making it difficult for supporters to comprehend the underlying data and evaluation methodologies used to assess impact.
 
This project was funded by the Mina Foundation’s, zkIgnite program Cohort 1.
 
See executive summary: https://go.onewe.tech/seed-jd
 
Team members
JD Dominguez: Discord ID (_jd_#3179)
Oluwafemi Adenugba: Discord ID (mcfemi6#7025)
Nicolas Martinez: Discord ID (OneWe#5961)
Mina Sabri: Discord ID (minabina#4984)

Türkçe

Proof of Social Impact Sosyal girişimciler, etki ölçümünü geliştirmek için sıkça standartlaşma, veri kalitesi ve sosyal etki verilerinin şeffaflığı gibi zorluklarla karşılaşırlar.

Ancak, merkeziyetsiz protokollerin kullanılması, toplulukların yerel sosyal etki verileri üzerinde gerçek konsensüs oluşturmasına izin verir. Bu yenilikçi yaklaşımı benimseyerek, sosyal girişimciler etkilerini etkin bir şekilde ölçebilir, daha fazla fon çekebilir ve dünyada daha büyük bir fark yaratabilirler.

Bireyler bugün daha iyi sosyal etki verileri için olan bu çaba ile katılmaya teşvik ediliyorlar. Sosyal girişimciler, ‘Yapıcılar’ olarak adlandırılanlar, müdahalelerinin etkililiğini sergilemek ve finansman ve destek sağlamak için çeşitli türde sosyal etki verileri (SID) toplar ve sunarlar. Bu veri, müdahalelerinin ulaştığı veya hizmet verdiği kişi sayısı gibi nicel bilgileri içerebilir, örneğin eğitim, sağlık veya temiz suya erişim. Ayrıca, etkilenenlerin deneyimlerini ve algılarını, çevresel etki verilerini, ekonomik etki verilerini ve sosyal etki verilerini de içeren nitel veriler de toplanmaktadır.

Ancak, mevcut SID durumuyla ilgili bazı zorluklar mevcut. İlk olarak, evrensel bir raporlama ve değerlendirme standardı olmadığından standartlaştırma eksikliği bulunmaktadır. Sonuç olarak, Yapıcılar, destek veren her kuruluş için SID’lerini özelleştirmek zorunda kalmaktadır. İkinci olarak, veri kalitesi ve güvenilirliği ciddi endişeler oluşturmaktadır, çünkü Yapıcılar eksik veya yanıltıcı bilgi sağlayabilir, bu da verinin bütünlüğünü zedeler. Üçüncü olarak, SID alanında düzenlemelerin olmaması, yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler için ceza olmaması anlamına gelmektedir.

Son olarak, SID raporlamasında şeffaflık eksikliği bulunmakta, topluluğun dışında kalmakta ve destekçilerin etkiyi değerlendirmek için kullanılan verileri ve değerlendirme metodolojilerini anlamasını zorlaştırmaktadır. Bu proje, Mina Vakfı’nın, zkIgnite program Cohort 1 tarafından finanse edilmiştir. White paper: https://go.onewe.tech/white_paper, Yürütme özeti: https://go.onewe.tech/seed-jd. Ekip üyelerinin Discord ID’leri ile birlikte listelendiği, iletişim ve iş birliği için sağlanan bilgiler içerir.

Featured zkApps
MAC!
Katz
Anomix
Social Cap
zkLocus
Protokit
Pado
Wordle
zkFusion
zKeeper
Scroll to Top