Photo Sensei

Photo Sensei

Photo Sensei endeavors to create a package tailored for publishing platforms like Medium and Mirror, with the aim of enhancing content authenticity. Through Sensei’s assistance, content creators can generate Zero-Knowledge Proofs (ZKP) to provide verification for redacted C2PA-enabled images featured in their articles. This open standard empowers both creators and viewers by allowing them to trace the origin of various types of media. In essence, content viewers can verify that the redacted images they observe are derived from the original photo and that the metadata aligns with the original.

This meticulous process ensures the integrity of images, preventing any inference of new information from redacted images and associated proofs. Consequently, when redacted images are verified, viewers can have confidence that what they are witnessing has not been sourced from tampered material, such as unauthorized edits or deepfake creations.

zkok-id: zkok108 Categories: , Tags: , ,

Türkçe

Photo Sensei, Medium ve Mirror gibi yayın platformları için özel olarak oluşturulan bir paket oluşturma gayretindedir ve içeriklerin gerçekliğini artırmayı amaçlamaktadır. Sensei’nin yardımıyla içerik oluşturucuları, makalelerinde yer alan kırpılmış C2PA özellikli görüntüler için doğrulama sağlamak için Sıfır Bilgi Kanıtları (ZKP) oluşturabilir. Bu açık standart, yaratıcıları ve izleyicileri farklı medya türlerinin kökenini izlemelerine izin vererek her ikisine de güç verir. Temelde içerik izleyicileri, gözlemledikleri kırpılmış görüntülerin orijinal fotoğraftan türetilmiş olduğunu ve meta verilerinin orijinale uygun olduğunu doğrulayabilir. Bu titiz süreç, görüntülerin bütünlüğünü sağlar, kırpılmış görüntülerden yeni bilgi çıkarılmasını ve ilişkili kanıtları önler. Sonuç olarak, kırpılmış görüntüler doğrulandığında, izleyiciler gördükleri şeyin yetkisiz düzenlemeler veya deepfake oluşturulması gibi manipüle edilmiş materyallerden kaynaklanmadığına güvenebilirler.

Featured zkApps
MAC!
Katz
Anomix
Social Cap
zkLocus
Protokit
Pado
Wordle
zkFusion
zKeeper
Scroll to Top