zkHumans – zkIgnite

zkHumans – zkIgnite

zkHumans – Anonymous CryptoBiometric Memberships

Introducing zkHumans: A Platform Enabling Secure and Private Digital Identity for Individuals and Collectives

The zkHumans platform is a revolutionary solution that transforms digital identity for modern humans as individuals and collectives. By harnessing the power of Zero-Knowledge proofs, zkHumans empowers individuals to establish biometric ownership of digital identifiers without compromising the security or privacy of their personal information. Additionally, zkHumans extends its capabilities to collective identities, enabling individuals to prove their membership within a collective without revealing their own identity. This recursive approach also allows collectives to prove their membership within super collectives without disclosing specific details.

With zkHumans, human identities can be expressed as a multiplicity or with Sybil-resistance, ensuring robustness and protection against fraudulent activities. The platform offers Anonymous CryptoBiometric Memberships As-a-Service and an OAUTH2 authentication bridge, providing organizations with a secure and privacy-focused solution for their members and digital resources.

Problem Statement: In the midst of the human species’ rapid digital transformation, it has become increasingly crucial to safeguard the security and privacy of individuals and collectives while enabling identity, access, ownership, and consensus in the digital realm. Organizations face mounting responsibilities and liabilities in safeguarding the storage and transmission of data containing personally identifying information. The emergence of CryptoBiometrics poses new challenges in balancing privacy and security for individuals and organizations. While biometric authentication offers a powerful means of establishing identity, it falls short in providing a comprehensive solution for robust digital identity and asset ownership without fail-safe recovery and administration methods.

Solution: The zkHumans protocol tackles these challenges by leveraging Zero-Knowledge proofs and unique cryptobiometric identifiers. Through zkHumans, individuals can prove their ownership of personal identifiers and their membership within human collectives without disclosing any personal information or revealing their identity. This clear separation between certified qualification acquisition and proof demonstration eliminates the need for transmitting or storing sensitive information, all while maintaining networked functionality.

The Zero-Knowledge CryptoBiometric Keyring introduces an innovative approach to secure and reliable individual and collective digital identifiers powered by biometrics. This solution ensures privacy, robustness, and safety in the realm of digital identity.

(Note: The zkHumans zkApp proposal works in conjunction with the zkBioAuth dev4dev proposal, which provides a detailed explanation of the underlying fundamentals of cryptobiometrics and the workings of bio-authentication.)

This project was funded by the Mina Foundation’s, zkIgnite program cohort 1

Team members
Xendarboh Elfaerian: Discord ID (Xen#0312)
Twitter handle: @xendarboh

Türkçe

**zkHumans – Gizlilik Odaklı Dijital Kimliği Devrimleştirme** *Giriş:* Merhaba, zkHumans, dijital çağda bireyler ve topluluklar için dijital kimliği yeniden şekillendiren yenilikçi bir platform. Zero-Knowledge kanıtlarının gücünü kullanarak, zkHumans güvenli, özel ve sağlam dijital kimliklerin nasıl oluşturulacağı ve sürdürüleceği konusunda bir paradigm değişikliği getiriyor. *Ana Özellikler:*
1. **Biyometrik Sahiplik:** zkHumans, bireylerin dijital tanımlayıcıları üzerinde sahiplik kurmalarını sağlayarak kişisel ve güvenli bir dijital kimlik yaklaşımı sunar.
2. **Topluluk Kimlikleri:** Platform, topluluk kimliklerine de olanak tanır, böylece bireyler kişisel detayları ifşa etmeden bir topluluk içinde üyeliklerini kanıtlayabilirler.
3. **Sybil Direnci:** zkHumans sahte faaliyetlere karşı güçlü bir koruma sağlar ve platformdaki dijital kimliklerin bütünlüğünü ve güvenilirliğini sağlar.
4. **Anonim CryptoBiometric Üyelikleri Servis Olarak:** Organizasyonlar için zkHumans, anonim CryptoBiometric Üyelikleri yönetmek için yenilikçi bir servis modeli sunar.
5. **OAUTH2 Kimlik Doğrulama Köprüsü:** Güvenliği daha da artırmak için zkHumans, OAUTH2 kimlik doğrulama köprüsü sunar ve bu köprü dijital kaynaklara erişim için gizlilik odaklı bir kimlik doğrulama çözümü sunar.

*Zorlukları Ele Alma:* Sürekli değişen dijital ortamda, güvenliği ve gizliliği korumak hayati önem taşır. CryptoBiometrikler, güçlü olsa da, gizlilik ve güvenlik dengesini sağlamakta zorluklar yaşatır. Mevcut çözümler genellikle güvenli kurtarma ve yönetim yöntemlerinden yoksun olup, dijital kimlik ekosistemini zayıflıklara açık hale getirebilir.

*Yenilikçi Çözüm:* Mina Vakfı’nın zkIgnite programı kohort 1 tarafından desteklenen zkHumans protokolü, kapsamlı bir çözüm getirerek işte burada devreye girer. Zero-Knowledge kanıtlarını ve CryptoBiometric’leri birleştirerek, zkHumans bireylere hassas bilgiler ifşa etmeden sahiplik ve topluluk üyeliğini kanıtlama imkanı sağlar. Bu çığır açan yaklaşım, gizlilik, güvenlik ve sağlam dijital kimlik arasında uyumlu bir denge sağlar.

Featured zkApps
MAC!
Katz
Anomix
Social Cap
zkLocus
Protokit
Pado
Wordle
zkFusion
zKeeper
Scroll to Top