ZKFS (Zero Knowledge File System)- zkIgnite

ZKFS (Zero Knowledge File System)- zkIgnite

Introducing ZKFS (Zero Knowledge File System) – a data layer crafted to cut down blockchain storage needs while maintaining complex business logic. Unlike typical blockchain setups, Mina Protocol’s zero-knowledge approach allows developers to store large data structures indirectly through state hash commitments, without adding unnecessary bulk to the network. Importantly, it shifts the execution of smart contracts to the client side and delegates data storage requirements outside of the Mina chain. This solution provides smart-contract libraries, networking utilities, and data consensus tools for the straightforward development of smart contracts that can handle large data structures.

This project was funded through zkIgnite Cohort 1

Team: Stove Labs, Matej Sima & Istvan Deak
Github link >

 

zkok-id: zkok90 Categories: , Tags: , ,

Türkçe

ZKFS (Sıfır Bilgi Dosya Sistemi) tanıtılıyor – karmaşık iş mantığını korurken blok zinciri depolama ihtiyaçlarını azaltmaya yönelik oluşturulmuş bir veri katmanı. Tipik blok zinciri yapılarından farklı olarak, Mina Protocol’ün sıfır bilgi yaklaşımı geliştiricilere büyük veri yapılarını gereksiz yük eklemeksizin durum hash taahhütleri aracılığıyla dolaylı olarak depolama imkanı sağlar. Önemli olan, akıllı kontratların yürütülmesini istemci tarafına kaydırır ve veri depolama gereksinimlerini Mina zinciri dışına yönlendirir.

Bu çözüm, büyük veri yapılarıyla başa çıkabilen akıllı kontratların kolayca geliştirilmesi için akıllı kontrat kütüphaneleri, ağ yardımcı programları ve veri uzlaşma araçları sunar. Bu proje zkIgnite Kohort 1 aracılığıyla finanse edildi.

Featured zkApps
MAC!
Katz
Anomix
Social Cap
zkLocus
Protokit
Pado
Wordle
zkFusion
zKeeper
Scroll to Top