zkCollector – EthGlobal Istanbul WIP zkApp

zkCollector – EthGlobal Istanbul WIP zkApp

This project revolves around a straightforward game with the objective of gathering maximum treasure within a set number of moves. The unique aspect lies in the utilization of a zkVM tailored specifically for this game, ensuring that user gameplay strategies remain confidential. Only the final score, accompanied by a zk proof validating its legitimacy, is shared on the leaderboard.

While general-purpose zkVMs can demonstrate the execution of diverse code, verifying this on the client side demands considerable resources. The core idea behind this project serves as a Proof of Concept (PoC) demonstrating the feasibility of designing application-specific zkVMs for games. This approach allows for the verification of gameplay on consumer hardware, eliminating the need to trust a cloud proving service with sensitive gameplay strategies.

Development Stack The zk circuits are crafted using o1js, while the UI is built using phaserjs and svelte. The development process was highly satisfying, thanks to o1js, despite encountering some challenges inherent in evolving technologies. The community on the Discord server provided prompt assistance when needed. Notably, o1js facilitated recursion, a crucial aspect for the zkVM’s robust functioning.

Click here to visit the GitHub page >
More info >

zkCollector - a zkApp for Mina Protocol

zkok-id: zkok115 Categories: , Tags: , ,

Türkçe

Bu proje, belirli bir hamle sayısı içinde maksimum hazineyi toplama üzerine kurulu. Benzersiz olan, bu oyun için özel olarak tasarlanmış bir zkVM’nin kullanılmasıdır, bu da kullanıcı oyun stratejilerinin gizli kalmasını sağlar. Sadece, geçerliliğini doğrulayan bir zk kanıtı ile birlikte son puan liderlik tablosunda paylaşılır. Genel amaçlı zkVM’ler çeşitli kodların yürütülmesini gösterebilirken, bunun istemci tarafında doğrulanması önemli kaynaklar gerektirir. Bu proje temel fikri, oyunlar için uygulama özel zkVM’lerinin tasarlanabilirliğini gösteren bir Konsept Kanıtı (PoC) olarak hizmet eder. Bu yaklaşım, oyun oynama doğrulamasını tüketici donanımında yapılabilir kılarak, hassas oyun stratejilerini buluta güvenme ihtiyacını ortadan kaldırır. Geliştirme Yığını: zk devreleri o1js kullanılarak oluşturulurken, kullanıcı arayüzü phaserjs ve svelte ile oluşturulmuştur. Geliştirme süreci, gelişmekte olan teknolojilerdeki bazı zorluklara rağmen, o1js sayesinde son derece tatmin ediciydi. Discord sunucusundaki topluluk, ihtiyaç duyulduğunda hızlı destek sağladı.

Featured zkApps
MAC!
Katz
Anomix
Social Cap
zkLocus
Protokit
Pado
Wordle
zkFusion
zKeeper
Scroll to Top