zk-Voting App – zkHack Nov23

zk-Voting App – zkHack Nov23

A Secure Voting System that harnesses the capabilities of the o1js library and the Mina blockchain. The integration of the advanced cryptographic library o1js, along with the implementation of Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs), establishes a seamless and secure voting environment.

Key Features:
🗳️ Anonymous Voting: Each vote remains anonymous, safeguarding voter privacy.
🛡️ Security with zk-SNARKs: Votes undergo verification using zk-SNARKs, enabling validation without revealing the voter’s identity or choice.
🔒 Double Voting Prevention: The system identifies and prevents double voting, upholding the integrity of the electoral process.
🚀 High-Performance Voting: Leveraging the o1js library optimizes system performance, ensuring smooth handling of a high volume of votes.
📊 Transparency and Auditability: The Mina blockchain enables a transparent tally without compromising voter privacy.
📝 Easy Integration: Easily integrates with existing systems and platforms, fostering broad adoption for diverse voting needs.

Issues Addressed:
Vote Privacy: Ensures the secrecy of the ballot, preventing entities from tracing votes back to voters.
Vote Manipulation: Mitigates the risk of vote manipulation by recording the submitted vote accurately.
Accessibility: Provides a lightweight blockchain solution that doesn’t demand heavy computational resources.
Trust: Builds trust in the electoral system through cryptographic proofs, ensuring vote integrity and verification without disclosure.
Scalability: Tackles scalability concerns linked with blockchain technology, facilitating the management of large-scale elections.

Github: https://github.com/bilgin-kocak/zk-voting

zk-Voting App for Mina Protocol
zkok-id: zkok101 Categories: , , , , Tags: , ,

Türkçe

Güvenli Bir Oy Verme Sistemi, o1js kütüphanesinin yeteneklerini ve Mina Blockchain’ini kullanır. Gelişmiş şifreleme kütüphanesi olan o1js’nin entegrasyonu, Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs)’ın uygulanmasıyla sorunsuz ve güvenli bir oy verme ortamı oluşturur. Ana Özellikler: 🗳️ Anonim Oylama: Her oy, seçmen gizliliğini koruyarak anonim kalır. 🛡️ zk-SNARKs ile Güvenlik: Oylar, seçmenin kimliğini veya tercihini ortaya çıkarmadan zk-SNARKs kullanılarak doğrulanır. 🔒 Çift Oy Verme Önleme: Sistem, çift oy vermeyi belirler ve engeller, seçim sürecinin bütünlüğünü korur. 🚀 Yüksek Performanslı Oylama: o1js kütüphanesinin kullanılması, yüksek bir oy hacminin sorunsuz bir şekilde yönetilmesini sağlayarak sistem performansını optimize eder. 📊 Şeffaflık ve Denetlenebilirlik: Mina blockchain, seçmen gizliliğini tehlikeye atmadan şeffaf bir sayım imkanı sunar. 📝 Kolay Entegrasyon: Mevcut sistemler ve platformlarla kolayca entegre olur, çeşitli oy verme ihtiyaçları için geniş bir kullanımı teşvik eder. Ele Alınan Konular: Oy Gizliliği: Oyun gizliliğini sağlar, varlıkların oyları seçmenlere kadar izlemesini engeller. Oy Manipülasyonu: Gönderilen oyu doğru bir şekilde kaydederek oy manipülasyonu riskini azaltır. Erişilebilirlik: Ağır hesaplama kaynakları gerektirmeyen hafif bir blockchain çözümü sunar. Güven: Seçim sisteminde kriptografik kanıtlarla güven oluşturur, oy bütünlüğünü ve açıklama olmadan doğrulamayı sağlar. Ölçeklenebilirlik: Blockchain teknolojisi ile ilişkilendirilen ölçeklenebilirlik endişeleriyle başa çıkar, büyük ölçekli seçimlerin yönetimini kolaylaştırır.

Featured zkApps
MAC!
Katz
Anomix
Social Cap
zkLocus
Protokit
Pado
Wordle
zkFusion
zKeeper
Scroll to Top