WrdHom – zk Social Media

WrdHom – zk Social Media

WrdHom presents an auditable social media solution, hosting the source code for Mina smart contracts and zero-knowledge programs in o1js. This platform empowers users to audit their feeds easily and inexpensively at any time.

In response to the increasing manipulation of the internet by obscure algorithms, WrdHom aims to provide an alternative where users have greater control over their content consumption. Traditional platforms often employ closed-source algorithms or, even if open-sourced, lack transparency in verifying the code running on servers. WrdHom addresses this by normalizing expectations for auditability, openness, credible-neutrality, user-owned identity, and composability in the general internet experience.

Key Features:

Posts

At the core of WrdHom’s social media platform are posts, serving as the primary means for users to initiate conversations, make announcements, and share various content. WrdHom implements a structure utilizing Mina smart contracts, Merkle Maps, and a counter for posts to maintain a secure and ordered system. Users generate content IDs for their posts, sign them, and submit the necessary information to a mempool. The server verifies and assigns post indices based on counters, ensuring global and user-level order. The use of ZkProgram guarantees that all posts are signed, ordered, and timestamped.

WrdHom leverages Mina’s capability to implement a Rollup through recursive proofs, streamlining the process of updating on-chain states. This approach enables the merging of proofs for multiple posts into a single transaction, enhancing efficiency.

Auditable Content
The platform aims to provide auditable content, ensuring that users can request specific posts within a time interval and receive valid responses. The server must provide appropriate posts, post states, and Merkle Map witnesses matching the on-chain Merkle Map root. Any discrepancy triggers automated client verification, alerting users to potential improper behavior by the server.

Additional Features
WrdHom plans to expand its feature set to include post deletion, restoration, reactions, reposts, comments, tags, auditable moderation, and more. The project envisions a comprehensive social media experience built on the principles of transparency, user control, and composability.

For more info visit
Github: https://github.com/chrlyz/wrdhom_contracts
Discord: chrlyz

zkok-id: zkok83 Categories: , , , Tags: , ,

Türkçe

WrdHom, Mina akıllı sözleşmelerinin kaynak kodunu ve o1js’de sıfır bilgi programlarını barındırarak denetlenebilir bir sosyal medya çözümü sunuyor. Bu platform, kullanıcıların beslemelerini kolayca ve maliyet etkili bir şekilde her zaman denetlemelerini sağlıyor.

İnternetin karanlık algoritmalar tarafından giderek daha fazla manipüle edilmesine karşı, WrdHom, kullanıcıların içerik tüketimleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olduğu bir alternatif sunmayı hedefliyor. Geleneksel platformlar genellikle kapalı kaynaklı algoritmalar kullanır veya açık kaynak bile olsa sunucularda çalışan kodu doğrulamada şeffaflık eksikliği gösterir. WrdHom, genel internet deneyiminde denetlenebilirlik, açıklık, güvenilir tarafsızlık, kullanıcıya ait kimlik ve birleştirilebilirlik beklentilerini normalleştirerek bu durumu ele alıyor.

Temel Özellikler:
Gönderiler
WrdHom’un sosyal medya platformunun temelini oluşturan gönderiler, kullanıcıların konuşmaları başlatmak, duyuru yapmak ve çeşitli içerikleri paylaşmak için kullandığı ana araçtır. WrdHom, güvenli ve sıralı bir sistem sağlamak için Mina akıllı sözleşmeleri, Merkle Haritaları ve gönderiler için bir sayaç kullanarak bir yapı uygular. Kullanıcılar, gönderileri için içerik kimlikleri oluşturur, bunları imzalar ve gerekli bilgileri bir mempool’a gönderir. Sunucu, karşılarındaki gönderileri doğrular ve sayaçlara dayalı olarak gönderi indeksleri atar, böylece küresel ve kullanıcı düzeyinde sıra sağlanır. ZkProgram kullanımı, tüm gönderilerin imzalandığını, sıralandığını ve zaman damgası aldığını garanti altına alır.

WrdHom, Mina’nın Rollup uygulamasını gerçekleştirmek için recursive kanıtlama yeteneğini kullanır. Bu yaklaşım, birden fazla gönderi için kanıtların tek bir işlemde birleştirilmesini mümkün kılarak verimliliği artırır.

Auditable Content
Platform, kullanıcıların belirli bir zaman aralığında belirli gönderileri isteyebilmelerini ve geçerli yanıtlar alabilmelerini sağlayarak denetlenebilir içerik sunmayı amaçlar. Sunucu, on-chain Merkle Map root ile eşleşen uygun gönderileri, gönderi durumlarını ve Merkle Map tanıklarını sağlamak zorundadır. Herhangi bir uyumsuzluk, kullanıcıları sunucunun potansiyel olarak uygun olmayan davranışları konusunda otomatik istemci doğrulaması yapmaya yönlendirir.

Ek Özellikler
WrdHom, gönderi silme, geri yükleme, tepkiler, yeniden gönderimler, yorumlar, etiketler, denetlenebilir moderasyon ve daha fazlasını içeren özellik setini genişletmeyi planlıyor. Proje, şeffaflık, kullanıcı kontrolü ve birleştirilebilirlik prensipleri üzerine inşa edilmiş kapsamlı bir sosyal medya deneyimi öngörüyor.

Daha fazla bilgi için:
Github: https://github.com/chrlyz/wrdhom_contracts
Discord: chrlyz

Featured zkApps
MAC!
Katz
Anomix
Social Cap
zkLocus
Protokit
Pado
Wordle
zkFusion
zKeeper
Scroll to Top