AirGap

AirGap

In the developmental stages of integration with the Mina Protocol, AirGap a pioneering solution is on the horizon to strengthen cryptocurrency holdings and safeguard private keys. This groundbreaking approach involves transforming a spare smartphone into a Cold Wallet.

The system incorporates two essential components, namely AirGap Vault and AirGap Wallet, uniting their capabilities to establish a robust security framework for assets. Offline transaction signing enhances security by minimizing exposure to potential online threats, while sensitive information is securely stored offline, shielded from vulnerabilities associated with online storage solutions.

Seamless compatibility with MetaMask, a renowned name in cryptocurrency wallets, is a key feature. Transparency takes center stage as the solution is fully open source, allowing users to scrutinize the code and ensure the highest standards of security.

Engage in a bit of fun while ensuring the randomness of cryptographic processes with built-in features like Coin Flip and Dice Roll. The implementation of BIP85 Child Entropy adds an extra layer of complexity to cryptographic key management, bolstering the overall security architecture.

Staying ahead of the curve, the solution offers Segregated Witness (SegWit) support, optimizing transaction efficiency and reducing fees. Social Recovery, a feature facilitating recovery through trusted social connections in emergencies, and the incorporation of BIP39 Passphrase further fortify security measures.

The two-device approach is a cornerstone of the solution’s design, placing users in control of both security and usability. The primary component, AirGap Vault, resides on a dedicated offline smartphone, ensuring an air-gapped environment impervious to network connections. Meanwhile, the companion application on the everyday phone remains unaware of any sensitive secrets, creating a cohesive and secure user experience.

More info: https://airgap.it
Github: https://github.com/airgap-it/airgap-coin-lib

zkok-id: zkok111 Categories: , , Tags: , , ,

Türkçe

Mina Protocol ile entegrasyonun gelişim aşamalarında, AirGap, kripto varlıkları güçlendirmek ve özel anahtarları korumak için yeni bir çözümün ufukta olduğunu işaret ediyor. Bu çığır açıcı yaklaşım, boş bir akıllı telefonu Soğuk Cüzdan’a dönüştürmeyi içeriyor.

Sistemin iki temel bileşeni olan AirGap Vault ve AirGap Wallet, varlıklar için güçlü bir güvenlik çerçevesi oluşturmak için yeteneklerini birleştiriyor. Çevrimdışı işlem imzalama, çevrimiçi tehditlere karşı maruziyeti en aza indirerek güvenliği artırırken, hassas bilgiler çevrimiçi depolama çözümlerinin getirdiği zayıflıklardan uzak, güvenli bir şekilde çevrimdışı saklanır.

Kripto para cüzdanlarından tanınmış bir isim olan MetaMask ile sorunsuz uyumluluk, temel bir özelliktir. Çözüm tamamen açık kaynaklı olduğu için kullanıcılar kodları inceleyebilir ve en yüksek güvenlik standartlarını sağladığından emin olabilirler.

Kriptografik işlemlerin rastgeleliğini sağlarken biraz eğlenceye katılma şansı, Coin Flip ve Dice Roll gibi yerleşik özelliklerle sunulur. BIP85 Child Entropy’nin uygulanması, kriptografik anahtar yönetimine ek bir karmaşıklık katarken, genel güvenlik mimarisini güçlendirir.

Dönemin gerekliliklerine öncülük ederek, çözüm, işlem verimliliğini optimize eden ve ücretleri azaltan Segregated Witness (SegWit) desteği sunar. Acil durumlarda güvenilir sosyal bağlantılar aracılığıyla kurtarma olanağı sağlayan Social Recovery özelliği ve BIP39 Passphrase’in entegrasyonu, güvenlik önlemlerini daha da sağlamlaştırır.

İki cihaz yaklaşımı, kullanıcıları güvenlik ve kullanılabilirlik konusunda kontrol sahibi yapar. Ana bileşen olan AirGap Vault, ağ bağlantılarından etkilenmeyen hava boşluğunda bulunan bir özel telefon üzerinde yer alır. Diğer yandan, günlük telefon üzerindeki eşlik eden uygulama, hassas sırlar hakkında bilgi sahibi olmaz, böylece bütünlüklü ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sunar.

Daha fazla bilgi için: https://airgap.it
Github: https://github.com/airgap-it/airgap-coin-lib

Featured zkApps
MAC!
Katz
Anomix
Social Cap
zkLocus
Protokit
Pado
Wordle
zkFusion
zKeeper
Scroll to Top